نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی برنا، با اشاره به حکم قوه قضاییه برای کاوه اشتهاردی مدیرمسوول روزنامه ایران گفت: دستگاه قضایی موظف است افراد را به همان صورتی که قانون برای آن تعیین کرده ببیند نه اینکه با توجه به درجه، خط مشی سیاسی و رفتار آنها عمل کند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی موظف به رعایت قانون است، گفت: مهدی هاشمی اگر یک قاتل، جنایتکار جنگی و خائن به کشور باشد به عنوان یک شهروند حقوق و تکالیف و وظایفی دارد. بنابراین برای آن تکالیف و وظایف باید در کشور پاسخگو باشد و محاکمه شود ولی درباره اینکه وی و اطرافیانش از حقوقی برخوردارند دستگاه قضایی باید حقوق شهروندی آنها را تامین کند.

نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به اینکه به ماهیت حکم کاوه اشتهاردی ورود پیدا نکرده است، یادآور شد: دستگاه قضایی ایران اسلامی به تاسی و در مسیر و به تقلید از دستگاهی حرکت می‌کند که حضرت علی(ع) به عنوان ولی و حاکم خود را در آنجا محاکمه می‌کند، لذا نباید به دستگاه قضایی فشار گرفت.

تجری با تاکید براینکه بنده ایرادات وانتقاداتی به دستگاه قضایی کشورمی بینم و دارم، تصریح کرد: بنده این ایرادات و انتقادات به دستگاه قضایی را در نشست‏ها و نقدهای کارشناسانه مطرح می‌کنم.

به گفته وی سیاسی کردن همه مسایل ضربه به نظام و اعتبارات اجتماعی خودمان است.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه نباید حریم و چارچوب و مشی سیاسی برای دستگاه قضایی تعیین کنیم، اظهار داشت: همانطور که انتظار داریم، دستگاه قضایی عادلانه و مقتدرانه نسبت به سران فتنه و فتنه‌گران برخورد کند در کنار آن انتظار این است که دستگاه قضایی همه چیز را در کنار هم ببیند و یکجانبه عمل نکند. چرا که از عدالت خارج می شود.