عضو شورای راهبردی نظام نامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی در گفت و گو با خبرنگار اعزامی برنا به سمنان اعلام کرد: از ابتدای سفر رییس جمهور به استان سمنان تا کنون 60 هزار نامه مردمی به ستادهای دریافت نامه‌های مردمی و ارتباطات رییس جمهور رسیده است.

لازم به ذکر است؛ در استان سمنان و در دور سوم سفرهای استانی 30 ستاد ارتباطات مردم در اماکن مختلف استان و شهر سمنان برقرار شده است.