به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور، محمود عباس زاده مشكینی مدیر كل سیاسی وزارت كشور با بیان اینكه اصل اجرایی انتخابات آغاز شده و نحوه پیمودن این بخش و نتیجه آن در قانون مشخص و معین است اظهار داشت: انتخابات نباید به منزله عقبه ای برای احزاب و گروه های سیاسی قرار گیرد.

عباس زاده با اشاره به كاركردهای فرهنگی ، اجتماعی و تاریخی كشور بعنوان مجموعه مدیریت فضای سیاسی گفت: انتخابات فرصتی برای چرخش قدرت و جلوگیری از انحصار طلبی است و متأسفانه درگذشته تعریف مشخصی از فضای سیاسی انتخابات وجود نداشته است.

وی با بیان اینكه كاركرد دیگر انتخابات افزایش حس نقش آفرینی مردم در زندگی سیاسی است گفت: انتخاب بعنوان سنجش میزان مقبولیت ، مشروعیت و تعبیر حقوقی یك نظام سیاسی از كاركردهای دیگر انتخابات به شمار می رود.

مدیر كل سیاسی وزارت كشور با بیان اینكه انتخابات آزمون نظام سیاسی برای پذیرش و تغییرات نوسانات احتمالی است گفت : میزان آمادگی پذیرش و همكاری برای برنامه ریزی و تحقق نظامات استراتژیك در جامعه از طریق برگزاری انتخابات مشخص می شود.

وی با تأكید بر اینكه در فضای انتخابات و در عرصه سیاسی نباید اجازه رشد ویروس های تهدید در جامعه فراهم شود گفت: اگر مدیریت صحیح صورت نگیرد پروسه ای بر خلاف مصالح كشور شكل می گیرد.

عباس زاده مشگینی با بیان اینكه "نباید " خط قرمز سیاسی انتخابات است، گفت : انتخابات نباید منافع ملی و وفاق ملی را در كشور نقض كند و به التزام و قانون اساسی لطمه وارد سازد.

وی با اشاره جنبش های اخیر منطقه ای و ترسیم فضای سیاسی كشور، گفت: توجه به گفتمان خواص و مردم در جامعه ضروری است و نمی توان با كلی گویی از آن گذشت و مدیریت سیاسی كشور كه وزارت كشور ، استانداران و معاونین و مدیران كل استانداری ها متولیان آن هستند مستلزم فرابینی است.

وی با تأكید بر مقابله رسانه ها و عوامل سیاسی با تهدیدات گفت : در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یك جزیره امن و كانون حركت های مردمی ، اسلامی و انقلابی شناخته شده است.

عباس زاده مشکینی در ادامه افزود: تحلیل مبتنی بر فرصت باید بر مبنای واقع بینی و اطلاعات دقیق انجام گیرد و باید به اطلاعات معلوم استناد كرد.

مدیر كل سیاسی وزارت كشور تصریح كرد: همزمان با شروع مسائل اجرایی انتخابات ضروری است انتصابات را به حداقل ضرورت برسانیم و با ثبات سیاسی در عرصه مدیریت به پیشواز انتخابات برویم.

وی با بیان اینكه تحكم لازم درخصوص اجرای احكام سرپرست ها صورت می گیرد، تأكید كرد: جایگزین استعفا دهندگان باید حداكثر تا آخر تیرماه معرفی شوند.