به گزارش سرویس سیاسی برنا، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی كه شامگاه (سه شنبه) به ریاست دكتر محمود احمدی ن‍ژاد برگزار شد، رییس جمهور و اعضای شورا با قدردانی از مقام معظم رهبری به منظور صدور احكام اعضای جدید و نیز رهنمودهایی كه ایشان در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتند، پیوست حكم رهبری را در جلسه قرائت كردند و مقرر شد دبیرخانه شورا گزارشی از پیوست حكم قبلی رهبری و چگونگی انجام كارهایی كه برعهده شورا بوده را تهیه و در جلسه آینده شورا ارائه دهد تا ضمن بررسی روند كارها، ‌موارد و مشكلاتی كه بعضا در مسیر انجام آن قرار داشته شناسایی و برطرف شود.

همچنین اعضای شورا تصمیم گرفتند با برنامه ریزی واحد در خصوص پیوست حكم جدید رهبر معظم انقلاب، دستگاه های مختلف كشور با مشاركت فعال در رابطه با مصوبات شورا، فعالیت های خود را متناسب با آنچه در شورا به تصویب میرسد تنظیم كنند كه از جمله آن تسریع در رسیدگی به موضوعاتی مانند امور نخبگان است.

در ادامه این جلسه، تعدادی از صاحب نظران و اساتید حوزه و دانشگاه برای حضور در شورای تحول علوم انسانی معرفی شدند كه این افراد مورد تایید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفتند.