به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسفندیار رحیم مشایی در جریان سفر هیئت دولت به استان مرکزی در موزه چهار فصل اراک و در جمع هنرمندان با تاکید بر ضرورت مشخص شدن جلوه های انسانی که انسان را از سایر موجودات متمایز می کند، گفت: انسان دردانه آفرینش است و تمام موجودات برای رسیدن انسان به کمال آفریده شده اند. 

رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به نگاه ویژه دولت به بخش فرهنگ و هنر و بسترسازی لازم برای شکوفایی جامعه هنری کشور، از برنامه های دولت برای بیمه هنرمندان، بیمه بیکاری هنرمندان و تدابیر دولت برای رفع مشکلات فرهنگ و هنر خبر داد.

وی اظهار داشت: انسان جانشین خداوند بر روی زمین است و جانشین خداوند باید به مراتب بالای علم دست پیدا کند از این رو جوامع بشری باید برای توسعه علم تمام تلاش خود را بکار گیرند.

مشایی با اشاره به اهمیت هنر و جلوه های آن گفت: جامعه ای که نسبت به فرهنگ و هنر بی تفاوت است در واقع به لذت های مادی روی آورده است و از عشق و محبت بی بهره است.

رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت در بخش فرهنگ نقش سیاستگذاری دارد، یادآور شد: در کارگروه فرهنگ و هنر که به ریاست رییس جمهور در سفرهای استانی تشکیل می شود، این تاکید وجود دارد که از اعتبارات تخصیص یافته صرفا در جهت تولیدات فرهنگی و ایجاد جهش فرهنگی به منظور شکوفایی فرهنگی استانهای کشور استفاده شود.