به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور،سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر كشور با ارسال نامه های جداگانه به هاشمی استاندار كرمانشاه وحجازی استاندار خوزستان تغییر نام و نامگذاری تعدادی از عناصر و واحد های تقسیمات كشوری این استانها را ابلاغ كرد.

در این نامه نقاط جمعیتی پشكله علیا، پشكله وسطی و پشكله سفلی از توابع دهستان چشمه كبود بخش مركزی شهرستان هرسین در استان كرمانشاه به ترتیب به پشت گله علیا،پشت گله وسطی و پشت گله سفلی تغییر می كند.

همچنین نام روستای گنداب علیا و نقطه جمعیتی گنداب سفلی از توابع دهستان حر بخش مركزی شهرستان صحنه در استان كرمانشاه به ترتیب به قنداب علیا و قنداب سفلی تغییر می كند.

معاون سیاسی وزیر كشور در نامه ای جداگانه به حجازی استاندار خوزستان تغییر نام شهرصالح مشطت، مركز بخش فتح المبین از توابع شهرستان شوش در استان خوزستان به شهر فتح المبین و روستای ظلم آباد از توابع دهستان عقیلی جنوبی بخش عقیلی شهرستان گتوند به روستای محمدی را اعلام كرد.

همچنین نام روستای سرتنگ شبكوری و روستای اشكفت جاموشی از توابع دهستان حومه شرقی بخش مركزی شهرستان ایذه به ترتیب به تاشار و گلستان تغییر پیدا می كند.

مرتضوی از استانداران كرمانشاه و خوزستان خواسته است با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری و آئین نامه اجرایی آن، اقدام لازم به عمل آورند.