به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور ؛  مصطفی محمد نجار وزیر كشور در نامه ای به ذاكر اصفهانی با تأسیس 13 دهیاری در تعدادی از روستاهای استان اصفهان با عنایت به ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودكفا در روستاهای كشور مصوب 14/4/1377 در صورتیكه خارج از محدوده شهرهای همجوار باشند موافقت كرد .

محمد نجار از استاندار اصفهان خواسته است طبق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تأسیس دهیاری در روستاهای مذكور اقدام و شروع به كار دهیاری های مذكور را به سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور اعلام كند .