به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، صادق محصولی امروز در همایش مدیران ستادی و استانی وزارت رفاه اظهار داشت: شب گذشته محمود احمدی نژاد در همایش خیرین مسکن ساز اعلام کرد برای کمک به محرومان پژو قدیمی خود را به مزایده خواهد گذاشت.


وزیر رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: رییس جمهور مبلغ حاصل از فروش خودروی خود را به مسکن محرومان اختصاص خواهد داد.