به گزارش خبرنگار سیاسی برنا محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران امشب با حضور در همایش خیرین مسکن ساز که با عنوان "سقف آسمانی" در سالن اجلاس سران برگزار شد، از تعدادی از خیرین نمونه در مسکن سازی با اهدای لوح سپاس تقدیر کرد.

در این همایش خیرین مسکن ساز نیز با اهدای لوح سپاسی از رییس جمهور برای مشارکت در طرح خیرین مسکن ساز، تشکر کردند.