به گزارش خبرنگار اعزامی برنا، کارگروه فرهنگ و هنر استان زنجان دقایقی پیش با حضور محمود احمدی نژاد در استانداری این استان تشکیل شد.

گفتنی است  در  این کارگروه و در جهت ارتقاء فعالیت های فرهنگی در سطح استان زنجان مصوباتی به تصویب خواهد رسید.

رییس جمهور پس از پایان جلسه کارگروه در جمع خانواده شهدا و ایثارگران حضور پیدا کرده و به تعدادی از خانواده های شهدا نشان ملی ایثار اعطا خواهد کرد.