به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از دفتر امورر سانه های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همچنین با حضور در محل بنای یادبود شهدای دوره استقلال جمهوری آذربایجان و آرامگاه مفاخر ، به شهدای آزادی این كشور ادای احترام كرد.

شهدای آزادی جمهوری آذربایجان در تاریخ 20 ژانویه 1990 هنگامی كه برای استقلال خود از اتحاد جماهیر شوروی سابق در میدان آزادی تجمع كرده بودند به دست ارتش سرخ به شهادت رسیدند.
در آستانه فروپاشی شوروی ارتش سرخ در میدان آزادی باكو تظاهركنندگان را قتل عام كرد.