به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز در نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی اظهار داشت: باور من این است که همه دلسوزان، پاکان و مصلحان در جهان دست به دست هم داده اند تا نظمی برپا کنند که در آن آحاد انسان ها از حقوق برابر و کرامت انسانی برخوردار باشند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: نظمی که در آن انحصار در قدرت و ثروت در هم شکسته شود. باور ما این است که چاره ای جز اینکه جهان به سرعت به سوی نظم عدالت محور حرکت کند، وجود ندارد.

احمدی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه دیپلماسی ایران اخیرا بسیار فعال شده است، به ویژه با سفر نخست وزیر الجزایر و لبنان و دیدار رییس جمهور با سران کشورهای حاشیه دریای خزر که مصداقی بر دیپلماسی فعال ایران در منطقه است، توصیه شما به غرب که به ادعای خود به دنبال منزوی کردن ایران در منطقه است، چیست، اظهار داشت: در ادبیات سلطه مفاهیم آنها با مفاهیم فرهنگ لغات ما متفاوت است. وقتی آنها می گویند ایران را منزوی کردند، یعنی خودشان منزوی شده اند؛ اگر ایران در منطقه قدرت کسب کند، یعنی آنها ضعیف شده اند.

وی با اشاره به اینکه قدرت های سلطه گر غربی برای رسیدن به اهداف خود شخصیت انسان ها و هویت انسانی را له می کنند، خاطرنشان کرد: هیچ کسی نمی تواند نقش ایران را در مدیریت جهانی نادیده بگیرد، ملت ایران ملت بزرگی است که با همه ملت ها دوست بوده و تنها مثالی از هفت ماه اخیر که مبادلات کشورهای اروپایی حداقل چهار درصد اضافه شده است، نشانگر توسعه و شکوفایی ایران در میان کشورهای منطقه و جهان است.

رییس جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در گزارش اخیر آژانس به مدالیته ایران و آژانس اشاره شده است، و برخی آن را به عنوان شاخص مثبت در گزارش های آژانس ارزیابی می کنند، نظر خود را اینگونه بیان کرد:تعامل ما با آژانس همیشه مثبت و سازنده بوده است؛ ولی آژانس در دوره های مختلف تحت فشار سیاسی اربابان قدرت تصمیم گیری می کند.

وی با اشاره به اینکه گزارش فعلی نسبت به گزارش های پیشین بهتر است، خاطرنشان کرد: میتوان گفت آژانس در این گزارش یک قدم به حقیقت نزدیک شده است. امیدوارم آژانس خودرا از فشارهای سیاسی بیرون آورد و عادلانه قضاوت کند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: البته گزارشات اخیر هم اشکالاتی دارد از جمله اینکه همه اطلاعات هسته ای کشور ما را منتشر کرده است این اطلاعات سری است و نباید در اختیار عموم قرار گیرد، با این وجود امیدواریم در آینده آژانس عادلانه تر در گزارش هایش قضاوت کند.

رییس جمهور در واکنش به اسناد منتشر شده اخیر ویکی لیکس آن را یک شیطنت خواند و گفت: این گزارش فاقد ارزش حقوقی است. کشورهای منطقه با هم دوست هستند و این گونه گزارش ها نمی تواند خللی در روابط آنها وارد کند.

احمدی نژاد در پاسخ به اینکه آیا درمذاکرات آتی ایران با غرب ترکیه و برزیل حضور خواهند داشت، اظهار داشت: هنوز مذاکراتی آغاز نشده است و جلسات اولیه مذاکرات برای تعیین چارچوب گفت و گو هاست نه محتوای آن؛ ولی من فکر می کنم ترکیه و برزیل در مذاکرات آتی ایران و غرب حضور خواهند داشت.