به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، در پایان سفر دو روزه محمد قسیم فهیم معاون اول رییس جمهور افغانستان به ایران دو سند همکاری به امضای مسوولان دو طرف رسید.

بر اساس این گزارش صورت جلسه همکاری بین وزارت علوم و وزارت تحصیلات عالی افغانستان و همچنین بیانیه مشترک همکاری ایران و افغانستان به امضای وزرا و معاونین اول روسای جمهور ایران و افغانستان رسید.