به گزارش سرویس سیاسی برنا، در ادامه دور چهارم سفر های استانی هیئت دولت، استان خراسان جنوبی سومین مقصد رییس جمهور و اعضای کابینه بود که پس از سه روز حضور در این استان و بررسی موانع مشکلات انجام مصوبات قبلی و نیاز های جدید استان موارد متعددی به تصویب رسید.

از مهمترین مصوبات جدید جلسه استانی هیئت دولت می توان به اختصاص مبلغ 250 میلیارد ریال برای عمران روستاها و 350 میلیارد ریال برای عمران شهرهای استان اشاره کرد.

همچنین افزایش مبلغ 100 میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای به سرجمع اعتبارات استان در سال 90 جهت جبران کسری اعتبارات استان از دیگر مصوبات جدید این جلسه بود.

انتقال 120 میلیون متر مکعب آب از سرشاخه های داخلی و یا فرامرز  هم از مصوبات جدید در این استان بود که مقرر شد مطالعات مذکور ظرف سه ماه آینده انجام و عملیات اجرایی تا پایان سال 1390 آغاز شود.

بنابر این گزارش در بخش اشتغال نیز مصوبات جلسه هیئت دولت موارد مهمی را شامل می شد که از مهمترین مصوبات می توان اختصاص 4000 میلیارد ریال تسهیلات با اولویت اشتغال و طرح های نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز تامین تسهیلات ارزی 8 طرح ایجادی و توسعه ای استان به میزان 200 میلیون یورو تا پایان سال 90 از طریق بانک صنعت و معدن از محل منابع صندوق توسعه ملی را نام برد.

همچنین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به عنوان اولین سند اشتغال استانی در کشور تصویب شد.

در بخش اشتغال و سرمایه گذاری که مهمترین دغدغه دولت در دور چهارم سفر های استانی است موارد زیر نیز به تصویب رسید:

- مقرر شد دولت افزایش مدت اجرا و بازپرداخت تسهیلات طرح های اجرایی در مناطق محروم و توسعه نیافته استان را برای این استان از 8 سال به 10 سال افزایش دهد.
- اختصاص مبلغ 24 میلیارد تومان جهت کمک به توسعه و تکمیل 12 شرکت سهامی زراعی در استان از محل ردیف های مربوط در قانون بودجه طی سالهای 90 و 91.
- تامین مبلغ 15 میلیارد تومان اعتبار جهت توسعه و بهبود وضعیت تولید محصولات زرشک، زَعفران و عَنّاب دراستان در سال 91 توسط وزارت جهاد کشاورزی.
- اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به تعاونیهای فراگیر استانی و شهرستانی.
- اختصاص مبلغ 140 میلیارد ریال برای آبخیزداری و آبخوان داری حوزه سیاه كوه و مبارزه با طوفانهای ناشی از فرسایش بادی.
- افزایش بودجه قنوات استان به میزان 20 میلیارد ریال.
- احداث مجتمع فرهنگی در مراکز شهرستانهای فاقد مجتمع فرهنگی.
- احداث شهرک صنعتی سنگ در نهبندان تا پایان سال 91.
- سرمایه گذاری و احداث 7 صنعت (حداقل 10 میلیارد تومانی) در هفت شهرستان استان به جز مرکز استان برای ایجاد اشتغال در شهرستانهای استان.
- ایجاد دبیرخانه جشنواره زعفران و زرشک و عناب در مرکز استان و احداث مرکز تحقیقات زرشک و عناب و زعفران در دانشگاه بیرجند.