به گزارش برنا، مردم روستای زیدر که از حضور بالاترین مقام اجرایی کشور در این روستا سر از پا نمی شناختند، به هر طریقی که توانستند از رییس جمهور پذیرایی کردند.

یکی از زنان روستایی برای احمدی اسپند دود می کند چرا بسیاری از افراد براین باورند که اسپند می تواند انسان را از چشم زخم حسودان نجات دهد.


تصاویر بیشتر را در اینجــــــــــــــــــــا می توانید ببینید.