به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اداری عصر امروز(دوشنبه) به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

در این جلسه طرح تشكیل سازمان سینمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از جمع بندی پیشنهادات و موضوعات مربوطه در خصوص آن تصمیم گیری شد و به تصویب رسید.

موضوع كتابخانه های عمومی، عناوین ده برنامه تحول در نظام اداری كشور و موضوع ادغام برخی موسسات آموزش و پرورش مثل موسسه دانش پژوهان جوان، استعدادهای درخشان و المپیادها در مركز ملی استعدادهای درخشان از دیگر موضوعاتی بود كه در این جلسه موردبحث و تصمیم گیری قرار گرفت.