به گزارش سرویس سیاسی برنا، محمد عباسی در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت در پاسخ به برخی انتقادات درباره تحت الشعاع قرار گرفتن اقدامات زیربنایی برای پرورش جوانان در وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: ساختار و پیگیری امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان با عملیات ورزش متفاوت است. اقدامات در بخش ورزش عبارتند از برگزاری مسابقات و موضوع رشته های قهرمانی، حرفه ای، ورزش های همگانی و غیره که در کل استان ها و شهرستان ها به طور مرتب مانند گذشته برگزار می شود.

وزیر ورزش و جوانان افزود: اما در بخش جوانان عملیات خاص و مشخصی وجود ندارد. زیرا امور جوانان در هر بخشی متولی خاص خود را دارد، آموزش جوانان به وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، مسکن آنها به وزارت راه و شهرسازی، اشتغال آنان به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مرتبط است.

وی در ادامه تاکید کرد: اما وزارت ورزش و جوانان کار پایش وضعیت جوانان در کشور را بر عهده دارد که بخش های پایشی، جستجو و پیگیری ها با بخش های عملیاتی متفاوت است.

عباسی در ادامه به برنامه های این وزارتخانه برای جوانان اشاره کرد و گفت: فعالیت ها و اقدامات برای جوانان همچنان ادامه دارد، تشکیل مرکز تحقیقات امور جوانان، شورای عالی جوانان در ریاست جمهوری از جمله این اقدامات است. همچنین شاخص های لازمی که در دستگاه ها باید برای جوانان صورت بگیرد، در دولت تصویب شد که بر اساس آن شاخص ها، وزارت ورزش و جوانان تمام اقداماتی که باید برای جوانان انجام شود را پیگیری می کند.

وزیر ورزش و جوانان خاطر نشان کرد: همه مواردی که در موضوع جوانان وظیفه این وزارتخانه است، همپای بخش ورزش انجام می گیرد. البته نوع کار در حوزه جوانان با ورزش متفاوت است اما تمام برنامه های ما در جای خود انجام می شود.