به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری برنا،معاون وزیر راه و شهر سازی از پیگیری مصوبات سفر های استانی درمحدوده بافت فرسوده شهری خبر داد.
مجید کیان پور ،معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران از تحقق مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت درخصوص بافت فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی در کشور خبر داد .
کیان پوربا بیان اینکه سفر های استانی هیئت وزیران مایه خیر و برکت برای هموطنانمان در استانها شده است گفت : کارنامه دولت در بخش نوسازی محدوده بافت های فرسوده شهری بسیار درخشان است .
معاون وزیر راه و شهر سازی با بابیان اینکه علی رغم اعتبارات و محدودیت بهسازی و نوسازی تلاش شده است مصوبات استانی دولت حتی الامکان اجرایی شود، گفت : با عنایت پروردگار و حمایت های همه جانبه دولت خدمتگزار توانسته ایم به میزان 75 درصد از مصوبات دوره سوم سفرهای استانی دولت را به سرانجام برسانیم .
کیان پور اظهار امیدواری کرد تاپایان دورچهارم سفر های هیئت دولت، تمامی مصوبات دوره سوم در زمینه بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی محقق شود.