به گزارش سرویس سیاسی برنا، لایحه "الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده(12) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان" که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

به موجب قانون اصلاح ماده(12) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان -مصوب 1389- مدت حمایت از آثار ادبی و هنری از (30) سال به (50) سال افزایش یافته است. با توجه به اینکه در فاصله تصویب قانون جدید، مهلت حمایت از برخی از آثار به اتمام رسیده و برای استفاده وارد حوزه عمومی شده‌اند و به لحاظ برداشت‌های متفاوت حقوقی در خصوص شمول قانون جدید برای اینگونه آثار و به منظور رفع ابهامات موجود، لایحه "الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده(12) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان"برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود.

بر اساس ماده این لایحه، یک تبصره به عنوان تبصره(2) به قانون اصلاح ماده(12) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان-مصوب 1389- افزوده می شود و تبصره آن به تبصره(1) تغییر می‌یابد که بر این اساس، مقررات این قانون شامل آثار متعلق به زمان قبل از اصلاح، مشروط به اینکه از تاریخ فوت پدیدآورنده(50) سال نگذشته باشد نیز می‌شود.

حقوق مادی آثاری که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده(12) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان منتقل شده است از شمول این قانون خارج است.