اسدالله بادامچیان عضو کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا درباره فعالیت مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: فعالیت این مجمع باید در دادگستری مطرح شود البته شاید مدیریت حوزه علمیه قم بتواند مشخص کند که آیا آنها تنها عنوان محقق و مدرس را دارند، یا واقعا محقق حوزه هستند.

وی ادامه داد: هنگامی که کمیسیون احزاب عنوانی را تشریح می کند باید مصادیق آن با عنوانش مطابقت داشته باشد به عنوان مثال در یک تشکل پزشکان، دیگر پزشکیاران نمی توانند عضو باشند.

بادامچیان ادامه داد: حال این سوال مطرح است که آیا آنها در این تشکل محقق حوزه هستند اگر نه جعل عنوان کرده اند و بر همین اساس شاید بتوان به عنوان جعل عنوان تعقیبشان کرد.

وی خطاب به طلاب و علما تصریح کرد: این افراد باید به کمیسیون ماده 10 احزاب نامه بنویسند که آنها به چه دلیل محقق هستند؟ محقق یک تعریف دارد مخصوصا اگر محقق حوزه علمیه قم باشد، مدرس هم اینگونه نیست که هر کسی که یک جامع المقدمات درس دهد، به عنوان مدرس حوزه علمیه اعلام شود.لذا هنگامی که آنها در دوران مسوولیت من در خانه احزاب این را مطرح کردند گفتم به این دلایل نمی شود، حتی گفتم که به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم بروند و این موضوع را بپرسند. حتی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم هم گفت که اینها مدرس و محقق نیستند و نامه هایش هم موجود است.

عضو کمسیون ماده 10 قانون احزاب خاطرنشان کرد: در دولت اصلاحات چون اکثریت با آنها بود، به این مجمع رای داده شد. و این مجمع در حال حاضر رسمی است مگر اینکه از سوی دادگستری تعقیب شود و جعل عنوانش مورد بررسی قرار گیرد و به کمیسیون بنویسند که آنها جعل عنوان کرده اند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون بعید است مستقیما اقدامی انجام دهد اما اگر در این باره شکایت شود طبعا به شکایت ها رسیدگی خواهد شد.