به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، حجت الاسلام سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، در مراسم پاسداشت روز 9 دی، که از طرف فراکسیون انقلاب اسلامی در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد، ضمن سخنانی گفت: آیه 23 سوره توبه در حقیقت ماهیت فتنه و فتنه گران را مشخص می کند چرا که در آن خداوند می فرماید حتی پدران و برادرانتان اگر کفر را به ایمان ترجیح دادند و کفر را عشق ورزی  و بر ایمان مقدم کردند، اینها را اولیا ندانید.  چرا که جزو جریان شما نیستند و به شما وابسته نخواهند بود و هر کس اینگونه افراد را به عنوان دوست و تبار خود تصور کند، ظالم است.

وی ادامه داد: موقعیت و وضعیت فتنه و فتنه‌گران در آیه مذکور مشخص شده است و اینها کسانی هستند که بعد از انتخابات در جریان کفر و نفاق قرار گرفتند و هشدارهای رهبری را نادیده گرفته و جریان کفر و نفاق را به رهبری ترجیح دادند.

امام جمعه مشهد اظهارداشت: در این آیه دو نکته به دست می آید و آن اینکه فتنه گران به هیچ وجه در تبار متدینین و مومنین و جامعه ولایی داخل نمی شوند و در هر نسبت و سابقه ای که با انقلاب داشته باشند، سایه کفر را به ولایت و ایمان ترجیح داده اند لذا خداوند می‌فرماید با این افراد یکی نشوید.

حجت الاسلام علم الهدی ادامه داد: افراد مذکور در جریان ولایی جایی ندارند و با جامعه ولایی قابل وحدت نیستند و آیه 23 توبه می گوید جریان اینها قابل برگشت نیست.
وی خاطرنشان کرد: اصول ما اصول برخاسته از دین و اصول پیامبر است نه اصول سیاسی.
امام جمعه مشهد افزود: 9دی نقطه ختم فتنه نبود، و فتنه همچنان ادامه دارد، هر چند 9دی نقطه شکست و سرکوب گری و افتضاح و شفافیت چهره کریه فتنه گران بود.

حجت الاسلام علم الهدی تصریح کرد: دشمنان ما در انتخابات سال گذشته به یک جمع‌بندی رسیده بودند و آن اینکه اقلیت در برابر اکثریت قرار بگیرد تا نقطه اختلافی به وجود بیاید و از این طریق جامعه از یکدیگر فاصله بگیرد و یک جریان اجتماعی در مقابل ولایت ایستادگی کنند، تا دشمن به اهداف خود برسد. اما مردم در 9 دی ثابت کردند این نقشه، نقشه باطلی است و مردم یکپارچه و با تمام وجود در کفه ولایت قرار دارند.

وی گفت: در 9 دی عناصر و عواملی که کارگزار  نقشه شوم فتنه بودند تنها ماندند .

امام جمعه مشهد خاصیت دوم 9 دی را چنین  ارزیابی کرد و گفت: در جریان فتنه‌ای که منجر به 9 دی شد ،جریان‌های ضد ارزشی، الحاد، کفر و نفاق هم دست شدند.

حجت الاسلام علم الهدی اظهار داشت: در 9 دی سلطنت طلب‌ها ، منافقین ضد انقلاب و عناصر وابسته به غیر و جریان‌های فرصت‌طلب که دین و انقلاب و جامعه دینی را سکوی پرش خود در مراحل قدرت قرار دادند با هم یکپارچه شدند اما مردم نشان دادند اگر یک روز همه امکانات دشمن فراهم باشد، مردم یکپارچه خواهند شد .
وی همچنین جهت مردم در 9 دی را تبلور دینی در شخصیت ولایت دانست و گفت: کسانی که در این کشور در مسوولیت های اجرایی و برنامه ریزی و قانون گذاری و قضایی قرار می گیرند، بدانند جهت مردم دین متبلور از ولایت است.

امام جمعه مشهد بر همین اساس اظهار داشت : کسانی که بخواهند از ولایت زاویه بگیرند از مردم فاصله گرفته‌اند.
حجت الاسلام علم الهدی یادآور شد: 9 دی ثابت کرد مدیریت مقابله با فتنه منحصرا به دست رهبری انجام گرفت و هر فرد و عنصری که در این جریان بود به دنبال رهبری به روشنگری می پرداخت.