عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی برنا، با اشاره به ارایه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس گفت: طبق قانون دولت باید لایحه بودجه را 15 آذرماه به مجلس ارایه می کرد که تاکنون تقدیم مجلس نشده است.

وی افزود: طبیعتا اگر لایحه بودجه به مجلس ارایه شود، مجلس وظیفه دارد بررسی لایحه بودجه را آغاز کند. اگر چه مواعدی که در آیین نامه پیش بینی شده است دچار اختلال می‌شود. یعنی ما حداقل پس از ارایه لایحه بودجه، دو هفته برای بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی وقت لازم داریم تا نمایندگان پیشنهادهای خود را ارایه کنند.

عضو هیأت رییسه مجلس یادآور شد: همچنین حداقل دو هفته و حداکثر یک ماه زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق است.

دهقان در ادامه گفت: اگر 24 بهمن که مجلس کار خود را آغاز می‌کند، دولت لایحه بودجه را ارایه و هیأت رییسه اعلام وصول کند و در همان روز چاپ و تکثیر شود، 15 روز بعد، یعنی 10 اسفند زمان کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی لایحه بودجه است که از 10 تا 25 اسفند حداقل زمان کمیسیون تلفیق برای بررسی این لایحه است که معمولا بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق در دو هفته تمام نمی‌شود و ما طبق آیین نامه یک ماه و 10 روز فرصت کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه را تمدید می کنیم.

نماینده مردم چناران در مجلس خاطر نشان کرد: اگر بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق 25 اسفند تمام شود یک روز طول می کشد که نظر کمیسیون تلفیق چاپ شود که در این صورت 26 یا 27 اسفند لایحه به صحن علنی خواهد آمد که مشخص است نمی توانیم به لایحه رسیدگی کنیم و مواعد آیین نامه را رعایت کنیم.

دهقان اضافه کرد: تصویب بودجه سال 90 در سال 89 مستلزم آن است که به بودجه رسیدگی نکنیم و مواعدی که در آیین نامه است را رعایت نکنیم. همچنین باید در صحن علنی پیشنهادات نمایندگان را که طبق قانون باید بپذیریم را نپذیریم و نسبت به قانون اغماض کنیم که این یک نظر است که تعداد دیگری آن را به نفع نظام نمی‌دانند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه وقت کافی برای بررسی لایحه بودجه وجود ندارد گفت: بودجه مهم ترین سند کشور در 31 سال گذشته است و مجلس مستقیما نسبت به بررسی دقیق آن وظیفه دارد.

عضو هیأت رییسه مجلس در خاتمه تصریح کرد: نظر دیگر درباره بررسی لایحه این است که طبق قانون باید مواعد آیین نامه را در مورد بودجه رعایت کنیم و طبیعتا بررسی لایحه بودجه به طور قانونی 70 روز زمان لازم دارد که 35 روز آن قبل از سال جدید و 35 روز بعد از سال جدید است که تا اواخر اردیبهشت ماه 90 بررسی لایحه بودجه به اتمام می رسد.