حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی برنا با اشاره به ادامه فتنه گری از سوی فتنه گران با توجه به حماسه 9 دی گفت: فتنه گران نمی خواستند از حوادث سال گذشته عبرت بگیرند و از روش خود تجدید نظر کنند، بلکه همچنان بر روش غلط خود پافشاری دارند.
 
وی افزود: در صورت ادامه فتنه گری از سوی فتنه گران باید از روش قانونی و از اختیارات قوه قضاییه استفاده کرد. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: نظام تا به حال بر اساس مصالح خود این فرصت را داده است که مردم فتنه گران را کنار بزنند که بر این اساس مردم با بصیرت کامل فتنه گران را کنار زدند.
 
فولادگر در خاتمه تاکید کرد: چنانچه فتنه گران بخواهند به مسیر ساختار شکنانه و براندازانه خود ادامه دهند باید بر اساس قانون با آنها برخورد شود.