به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه‌شنبه در جریان بررسی جزییات طرح الحاق موادی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش تبصره ای را به یک قانون الحاق کردند. بر اساس این مصوبه متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (2) قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش مصوب 1388 و موارد بعدی آن الحاق شد.


بر اساس این گزارش در تبصره ماده یک آمده است که معلمین حق‌التدریسی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که تا پایان سال تحصیلی 87 - 88 چهار سال سابقه خدمت مستمر نداشته اند اما با احتساب سال‌های تحصیلی بعد حائز 4 سال سابقه مستمر می‌شوند به شرط شاغل بودن در زمان استخدام می‌توانند بر اساس ضوابط این ماده استخدام شوند. 


همچنین نمایندگان مصوب کردند طبق ماده (2) این طرح متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (3) قانون مذکور الحاق شود. 


بر اساس این تبصره الحاقی به ماده (3)قانون مذکور مقرر شد معلمین حق التدریس دارای مدرک فوق دیپلم که تا پایان سال تحصیلی 87- 88 پنج سال سابقه خدمت مستمر نداشته اند اما با احتساب سال‌های تحصیلی بعد حائز 5 سال سابقه مستمر می‌گردند، به شرط شاغل بودن در زمان استخدام می‎توانند بر اساس ضوابط این ماده استخدام شوند.