فاطمه آلیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی برنا در رابطه با ثمرات قطع رابطه ایران با انگلستان گفت: فلسفه ایجاد مناسبات و تحکیم و برقراری روابط بین دو کشور توجه به منافع ملی دو کشور و احترام متقابل دولت‌ها به یکدیگر است.

وی افزود: این در شرایطی است که این مولفه‌ها از سوی دولت انگلیس رعایت نمی‌شد و بر این اساس با حفظ رابطه ایران با انگلستان منافع ملی و عزت ایران حفظ و تحکیم شد.

نماینده مردم تهران با بیان آنکه انگلستان در تصویب قطعنامه‌ها و تحریم‌ها علیه ایران مشارکت بالایی داشت، گفت: پیش از این و با توجه به دخالت‌های بی‌جای انگلیس در امور داخلی و کمک به تصویب قطعنامه‌ها بارها کاهش رابطه با انگلیس مطرح شده بود. اما از آنجایی که زمزمه کاهش رابطه با انگلیس تغییری در رفتار انگلستان ایجاد نکرد، وکلای ملت به این نتیجه رسیدند که قطع رابطه با انگلیس منجر به حفظ شوکت، عزت و تحکیم ملت ایران می شود.

به گفته آلیا، فرمول ارتباطات ایران در سیاست خارجی بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت است و از آنجایی که انگلیسی‌ها به منافع ملی ایران توجه نمی‌کردند، قطع رابطه با انگلستان می‌تواند عزت ایران را برگرداند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان آنکه این قطع رابطه به شرط تجدید نظر انگلیسی ها می تواند دائمی نباشد، گفت: اگر انگلیس در روابطش با ایران تجدید نظر کند و دولت آمریکایی دیگری را در مناسباتش با ایران رقم نزند، می تواند مجددا با ایران ارتباط برقرار کند.

آلیا همچنین متذکر شد ایران با هر کشوری که به منافع ملی و عزت این کشور احترام نگذارد، و مانع پیشرفت در صحنه بین المللی شود، قطع رابطه خواهد کرد چرا که قطع رابطه با این‌گونه کشورها سبب تحکیم مناسبات برای پیشرفت جامعه با سایر کشورها خواهد شد.