به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا به تحلیل حضور تیم ملی ایران در جام جهانی پرداخت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ضرورت شادی برای جامعه گفت: شادی و نشاط یکی از نیازهای اساسی بشری و در عین حال جامعه است و تأثیرات مثبت آن در هر دو حوزه کاملاً مشهود است، به گونه‌ای که نبود شادی در جامعه به معنای افسردگی آن جامعه است و افسردگی خود باعث عدم رشد، توسعه و تعالی جامعه در همۀ ابعاد می‌شود .

وی در همین خصوص افزود:
یکی از راه‌های اصلی تقویت شادی در جامعه ورزش و به ویژه ورزش‌های همگانی است. عده‌ای از تماشا و عده‌ای از انجام آن لذت می‌برند؛ باید به هر دو طیف توجه کرد. به هر حال فوتبال حرفه‌ای به گونه‌ای است که بسیاری نمی‌توانند به طور حرفه‌ای درگیر انجام آن شوند؛ اما از تماشای آن لذت می‌برند. بنابراین فوتبالیست‌ها باید به گونه‌ای بازی کنند که بازی آن‌ها تبعات مطلوب و مثبتی برای اجتماع داشته باشد.

سعیدی در ادامه گفت:
در این میان مشکلی که وجود دارد این است که متأسفانه در بحث جام جهانی برنامه ریزی‌های مسئولان ما مقطعی است؛ یعنی ما تا رسیدن به جام‌جهانی برنامه‌ریزی می‌کنیم و از این مرحله به بعد تیم ملی را رها می‌کنیم. برای مثال مسابقات جدی با تیم‌های بزرگ قبل از حضور در جام جهانی تدارک نمی‌بینیم.

وی در همین رابطه افزود:
برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که ما شاهد پیشرفت در روند عملکرد تیم ملی باشیم و بگوییم که بر اساس این شاخص‌ها و برنامه‌ها  می‌خواهیم به جلو برویم.

محمد اسماعیل سعیدی در پاسخ به اینکه آیا از تیم ملی باید بازی خوب را انتظار داشته باشیم یا پیروزی به هر قیمت گفت؟
بازی خوب در اولویت است؛ اگر افکار عمومی از تیم ملی بازی خوب در میادین ورزشی بین‌المللی ببینند؛ در صورت شکست تیم ملی هم از عملکرد آن راضی خواهند بود. بنابراین اصل در بازی‌های تیم ملی ارائۀ بازی خوب و قابل قبول است. از نظر من اولویت اول تیم ملی ارائۀ بازی خوب است و در گام بعدی برد.

سعیدی در خاتمه در خصوص انتظارات مردم از تیم‌ملی در رقابت‌های جام‌جهانی گفت:
انتظار معقول همۀ مردم ایران این است که تیم ملی ایران در مقابل رقبا با عرق ملی و جدیت بازی کند.