نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می‌کنند، دولت را مکلف کرد تمامی روستاییان و عشایری که در سن بازنشستگی بوده و در صورت تقاضای آنان و با سابقه پرداخت 9 سال حق بیمه بازنشسته کرده و به آنان حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، بر اساس مصوبه مجلس در مورد طرح بازنشسته کردن افرادی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می‌کنند دولت مکلف شد تمامی روستاییان و عشایری را که در سن بازنشستگی بوده و تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر به مدت 9 سال بازنشسته کرده و متناسب با آن حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت کند.

در تبصره ذیل ماده واحده این طرح مصوب شد در صورتی که افراد مذکور کمتر از 9 سال حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سنوات به صورت یکجا و کامل (سهم خود و سهم دولت) و به قیمت روز بازنشسته شوند. همچنین شرط سنی برای بیمه‌گذاران جدید حداکثر به 50 سال تغییر می‌یابد.

در تبصره دیگر ذیل این ماده مصوب شد فرزندان و همسر (همسران) بیمه شده متوفی که زیر 9 سال سابقه دارند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه تا 9 سال به نرخ سال جاری از مستمری و امتیازات بازنشستگی برخوردار می‌شوند و همچنین حقوق افراد بازنشسته از محل منابع صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تامین خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 178 رای موافق، 14 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر با این طرح موافقت کردند.