«ابراهیم آقامحمدی» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای در ژنو گفت: باگذشت شش دور از مذاکرات در وین، غربی‌ها با اهداف ایران آشنا هستند، و به خوبی می‌دانند که، در بحث هسته‌ای ما به دنبال هیچ بهره‌وری غیر از صلح آمیز بودن انرژی هسته‌ای نیستیم.

آقامحمدی در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا افزود: کشورهای اروپایی به ویژه آمریکا، با ادعای این موضوع مبنی بر صلح آمیز نبودن انرژی هسته‌ای ایران، در مذاکرات شرکت می‌کنند و خواهان تحت فشار قرار دادن ایران هستند. مراکز هسته‌ای ما تحت کنترل آرژانس است و حضور جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات، تنها اثبات یک چیز است و آن گرفتن بهانه از دست طرف مذاکره کننده است.

وی در ادامه در خصوص حضور ایران در مذاکرات گفت: حضور ایران در مذاکرات گرفتن بهانه و کم کردن آزار و اذیت‌های کشورهای غربی است. اما برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی با استفاده از این ابزار به ایران فشار می آورند و سالهاست که این موضوع ابزار دست آنها شده است و با همین ابزار، تحریم‌های ضد بشری، ناجوانمردانه و فشار اقتصادی فراوانی وارد کردند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: دوربین‌های آرژانس، مراکز هسته‌ای ما را کنترل می‌کنند و برای جهانیان آشکار است، انحرافی در این مسیر از سوی ایران وجود ندارد و تا به امروز مدرکی مبنی بر تولید سوخت هسته‌ای در کشور به دست نیاوردند.

نماینده مجلس در ادامه اضافه کرد: من شخصاً بر این باورم کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا به دنبال حل مشکل نیستند بلکه با فرهنگ، روحیه مردم و ملت ما مشکل دارند و به دنبال انتقام گیری هستند. ولیکن ما صادقانه به دنبال اثبات این موضوع هستیم که در بحث هسته‌ای انحرافی نداریم و بهانه را از دست غربی‌ها خواهیم گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: غربی‌ها تلاش می‌کنند تا ما قید دانش هسته‌ای خود را بزنیم. یقین این است که خواسته‌های آنان اجرایی نخواهد شد و ایران زیر بار حرف زور نخواهد رفت.

وی در پایان افزود: ما همواره به طرف غربی در مذاکرات بدبین هستیم و در صورت عدم موفقیت در مذاکرات آنان ضرر خواهند کرد. ایران کشوری است که در موقعیت استراتژیک قرار دارد و دیوار تحریم‌های غرب سالهاست که شکاف برداشته است و قطع به یقین آنان ضرر خواهند کرد. در پایان مذاکرات، اگر به نتایج مطلوب دست پیدا نکنیم ایران راه خود را خواهد رفت.