«حسن مظفر» معاون نظارت مجلس با بیان اینکه یارگیری احزاب سیاسی در دانشگاه ها منجربه سیاست گریزی در دانشجو می شود، گفت: دانشگاه محل عقلانیت وا عتدال است و برخوردهای پوپولیستی در آن جایی ندارد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت،حسین مظفر درباره بیانات مقام معظم رهبری مبنی براینکه دانشگاه ها نباید جولانگاه جریان های سیاسی باشد، گفت: مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود بر لزوم سیاسی بودن دانشجو تاکید داشتند و فرمودند که برخی در دانشگاه به دنبال منزوی کردن دانشجویان هستند؛ البته رهبرمعظم انقلاب اشاره داشتند که دانشگاه نباید بنگاه سیاسی و محل یارگیری احزاب سیاسی باشد.

معاون نظارت مجلس، ادامه داد: طبیعی است که اگر دانشگاه ها به بنگاه های سیاسی تبدیل شوند ظرفیت مهم دانشجویان برای سازندگی کشوراز دست می رود و دانشگاه زمانی که به محل فعالیت یارگیری احزاب سیاسی تبدیل شود، قطعا کارکرد خود را نمی تواند به مرحله اجرا گذارد، ازسوی دیگر نهایت اینگونه برخوردها منجربه سیاست گریزی و انزوای دانشجو می شود.

وی درخصوص اینکه با چه رویکردی می توان ازاین معضل جلوگیری کرد، تصریح کرد: به طور کلی باید عقلانیت را دراین موضوع لحاظ کرد، زیرا دانشگاه حوزه عقلانیت و مرکزعلمی کشورمی باشد و برخوردهای پوپولیستی درآن جایی ندارد ، به عبارت بهتراینگونه برخوردها نباید در دانشگاه ها صورت گیرد؛ چرا که درمکان هایی مانند دانشگاه که بحث عقلانیت و اعتدال مطرح است باید کرسی های آزاد اندیشی تشکیل شود.

معاون نظارت مجلس تاکید کرد: باید زمینه های حضور قانونمند سیاست ورزی در دانشگاه ها باید به وجود آید و این محقق نمی شود مگر اینکه مسئولان چاره اندیشی کنند، زیرا ازاین طریق است که هم فضا برای حضور سیاسی دانشجو در دانشگاه فراهم می شود و هم ازبنگاه داری سیاسی و حرکت های افراطی در دانشگاه ها جلوگیری می شود.