براساس نظر نمایندگان شرایط تقاضای صدور مجوز اولیه تاسیس حزب مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه (22 تیر) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ماده 2 این طرح را که به موضوع تاسیس احزاب اختصاص دارد را با 170 رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

براساس ماده 2 این طرح تقاضای صدور مجوز اولیه تاسیس حزب توسط هیات موسس باید به کمیسیون احزاب ارائه شود و کمیسیون احزاب موظف است ظرف سه ماه از زمان دریافت تقاضای تصمیم با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه تاسیس را ثبت و صادر نماید.

همچنین براساس تبصره 1 این ماده تقاضای صدور مجوز اولیه باید حاوی مرامنامه، اساسنامه ، اسامی و امضای حداقل 15 نفر از اعضای هیات موسس باشد.

در تبصره 2 این ماده نیز به اینکه مرامنامه حزب متضمن چه مطالبی باشد اشاره شده است که به این شرح است:

الف- جهان بینی، مبانی فکری و عقیدتی
ب-اهداف ، راهبردهای کلان و سیاست ها و برنامه ها در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده
پ-رویکردهای کلی به مسائل فرهنگی،‌اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ،‌اجرایی و حقوقی کشور

در تبصره 3 این ماده نیز آمده است اساسنامه حزب باید متضمن مطالب زیر باشد:
الف- نام کامل حزب و عنوان اختصاری آن
ب- نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت
پ-ساختار و ارکان حزب به همراه وظایف ، نحوه فعالیت ، حدود اختیارات و مسئولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل شورای مرکزی ، دبیرکل و سایر ارکان به استثنای مجمع عمومی
ت-نحوه تصویب مرامنامه و اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب آئین نامه های اجرایی ، مالی و دستورالعملها
ث-نحوه تامین منابع مالی
ج- نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت
چ-نحوه انحلال و تکلیف دارایی ها پس از انحلال

همچنین براساس تبصره 4 این ماده حزب می‌تواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید مگر اسامی موهن و یا مغایر با شئونات دینی ، فرهنگی و وحدت ملی کشور و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاهها و نهادهای عمومی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و یا احزاب دیگری مورد استفاده قرار گرفته اند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفا موجب اشتباه گردد همچنین عناوین عام و غیر مسمی به تشخیص کمیسیون احزاب.

براساس تبصره 5 ماده 2 این طرح احزاب متقاضی پروانه باید در مرامنامه و اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام دارند. درتبصره 6 این ماده نیز آمده است کمیسیون احزاب می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک بار به مدت 2 ماه تمدید کند. براساس تبصره 7 این ماده در صورت عدم احراز شرایط تاسیس حزب ، کمیسیون احزاب موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز یا رد تقاضا را کتبا به اطلاع نماینده حزب برساند.

گفتنی است در جریان رسیدگی به این ماده پیشنهاد رفع ابهام محمد حسین میرمحمدی مبنی بر الحاق عبارت "به استثنای مجمع عمومی" به انتهای بند پ تبصره 3 ماده 2 مطرح شد که با 148 رای موافق، 7 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب رسید.