نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از مخالفت با دوفوریت طرح قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سال های 1377 تا 1381 به اتفاق آرا به رسیدگی یک فوریتی آن رأی دادند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، 109 نفر نمایندگان مجلس در قالب طرح اعمال بخشودگی جرایم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سال‌های 1377 تا 1381 درخواست رسیدگی دوفوریتی داشتند که پس از بحث و بررسی مجلس پیرامون این در خواست مجلس شورای اسلامی با 125 رأی موافق از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه با رسیدگی یک فوریتی به این در خواست موافقت کردند.

موسی‌الرضا ثروتی‌ و احمد توکلی در مخالفت و سید محسن موسوی لارگانی و سید مهدی موسوی نژاد در موافقت با این طرح صحبت کردند. همچنین محمود شکری نماینده مردم طالش نیز به نمایندگی از طراحان سخن گفت.