نماینده تبریز در مجلس و معاون تقنینی دولت نسبت به اسیدپاشی روی صورت خانم‌ها در اصفهان به شدت انتقاد کرده و گفتند ما بدحجابی را تأئید نمی‌کنیم ولی رفتار بازدارندگی باعث می‌شود تا از حیض انتفاع ساقط شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمدرضا خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری صبح امروز (یکشنبه) طی سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع اسیدپاشی روی صورت زنان در اصفهان اظهار داشت: شاهد بودیم که چه اتفاقی در اصفهان افتاد، اخیراً اسیدپاشی روی صورت خانم‌ها در اصفهان شروع شده است، ما هم بدحجابی را تأیید نمی‌کنیم، ولی رفتار بازدارندگی سبب می‌شود تا از حیث انتفاع ساقط شود.

در ادامه این جلسه میرهادی قره‌ سید رومیانی نماینده تبریز در مجلس نیز در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در سخنان کوتاهی گفت: موضوع اسیدپاشی روی صورت خانم‌ها در اصفهان یک توطئه علیه یک خانم محجبه بوده است، خلط مبحث نکنید.