ایراهیم آقا محمدی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، در خصوص نشست روز چهار شنبه ظریف و کری  گفت: آمریکا می بایست از موضع رعب انگیز خودش پایین بیاید، و مثل همیشه با تهدید و قلدری، نخواهند چیزهایی را به ایران تحمیل کنند.

 وی ادمه داد:ممکن است این نشست در روند آتی مذاکرات اثری مثبت داشته باشد ولی برداشتم این است که آمریکایی ها در عین حال که صحبت از مذاکره می کنند هیچگاه حاضر نیستند حقوق برابر برای طرف های مذاکره کننده در نظر بگیرند.

 عضو کمیسیون سیاست خارجه مجلس، تصریح کرد: با موضع مستکبرانه ای که آمریکایی ها دارند معمولا در مذاکرات طوری برخورد می کنند و شرایط را طوری پیش می برند که در نهایت توافق به نتیجه ای نرسد.

 وی اضافه کرد: درنسشتی که چهارشنبه انجام می گیرد ممکن است آمریکایی ها به همین شکل برخورد کنند و به نتیجه ای نرسد. 

آقا محمدی در پایان اظافه کرد: نشست روز چهارشنبه فقط حول موضوع هسته ایست، نه هیچ موضوع دیگری. البته در کنار این نشست کار کارشناسی توسط گروه های کارشناسی صورت می گیرد که معمولا وزرای خارجه بر اساس آن باید تصمیم بگیرند.