محمدحسین سرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی برنا در خصوص بودجه سال 94 گفت: بودجه سال 94 در کمیسیون تلفیق در حال رسیدگی است. ابتدا بر روی کلیات بحث می کنند، مسوولین دولتی توضیح می دهند و کارشناسان در نهایت دعوت می شوند و در نهایت بر روی کلیات و جزئیات بودجه بررسی صورت می گیرد.
سرهنگی در ادامه افزود: 15 روز مهلت کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه سال 94 است و اگر در مهلت تعیین شده به نتیجه نرسد به مدت 15 روز دیگر قابل تمدید است که این 15 روز از روز شنبه آغاز ولیکن کمیسیون یکشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به مدت زمان تعیین شده برای تصویب بودجه گفت: حداکثر مهلت نهایی برای تصویب بودجه یک ماه است.

وی در پایان با اشاره به ارزیابی خود از بودجه اظهار داشت: بودجه سال 94 نقاط ضعف و قوت بسیاری دارد و بخش قابل توجهی به درآمدها اختصاص داده شده و من فکر می کنم بخشی از آن قابل وصول نیست.