جواد هروی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی برنا با اشاره به اتفاقات اخیر در مجلس گفت: آنچه در فضای مجلس می گذرد اگر مبتنی بر خواست و آزادی بیان نماینده باشد می توان به آن اعتماد کرد. مجلسی ارزش دارد که خلاقیت داشته باشد و نماینده بتواند مشکلات را بدون واهمه در کشور بیان کند. فی نفسه عزت، منزلت و شان نماینده به دلیل این ابزارهاست و اگر نتواند نطقی بگوید عملا جایگاهش بی رنگ می شود.

وی در ادامه افزود: اگر به اصل هشتاد و چهار و هشتاد و شش قانون اساسی توجه شود نشان می دهد که هیچ کس حق مخدوش کردن نماینده را ندارد.

هروی تصریح کرد: من معتقدم این کشور مشکلات بسیار فراوانی دارد و نماینده باید زبان گویای بیان مشکلات و صدد تبیین قانونی بر رفع این مشکلات باشد. اگر نماینده بنشیند و نظر ندهد پسندیده نیست.

وی در ادامه با اشاره به وظایف نمایندگان اظهار داشت: نماینده باید درد مردم را فهمیده باشد، به دنبال مشکلات مردم باشد و سپس بر اجرایی شدن قوانین نظارت داشته باشد و اگر این اصول انجام شود نماینده کار خود را به خوبی انجام داده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: من متاسفانه این فضا را کمتر در مجلس می بینم و یکی از مهمترین مشکلات ما این است که نظارت در مجلس کمرنگ شده و راهکار آن بیان آزاد و بدون واهمه است.