جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی برنا، در ارزیابی خود از موج بیداری اسلامی در منطقه، اظهار داشت: هر فرهنگی بر روی پیروانش اثراتی دارد، لذا فرهنگ اسلامی به واسطه اعتقادات راسخی که به همراه دارد و نوید برای آینده بشر ،  می تواند به خوبی و با یک امید وافر، میلیون ها انسان را حول محور خود منسجم کند.

وی با بیان اینکه به حول و قوه الهی با آن وعده ای که اسلام به ما داده، پیروز خواهیم شد، افزود: اکنون اظهارات مردم بحرین، تونس، مصر و لیبی که از رسانه ها پخش می‌شود، می بینیم که همه یک فرهنگ واحد دارند و حرفشان این است که ما خود را بازیافته ایم.

عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: معنا و مفهوم بیداری اسلامی این است که مسلمین به تبع تفکر اسلامی، از خواب غفلتی که به اجبار حاکمان خود داشتند، بیدار شده اند و به طور مسالمت آمیز و اگر نشد با مقاومت قصد بازیابی خود را دارند.

وی با اشاره به این نکته که ایران اسلامی بهترین الگو برای جهان اسلام است، گفت: ملت ایران هم با همین روش در برابر قوی ترین ارتش خاورمیانه آن زمان، به پیروزی رسید و حمایت همه جانبه اروپا و آمریکا در برابر ملت ایران نتوانست کاری از پیش ببرد.

کریمی قدوسی ادامه داد: ملت ایران توانست نظام را کاملا تغییر داده و استقلال و آرزوی خود را به دست بیاورد.

وی خاطرنشان کرد: در این جهان پهناور اسلام، ابتدا ملت ایران بیدار شده است و نشانه این بیداری به تدریج ملت های دیگر را هم بیدار می کند.