اسماعیل کوثری نایب رییس کمیسیون امنیت ملی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی برنا در ارزیابی خود از موج بیداری اسلامی اظهارداشت: حرکت هایی که مردم امروز با یک تفکر دینی شروع کرده اند باعث شده که روی پای خود بایستند و خودشان برای خود و کشورشان تصمیم گیرنده باشند.

وی با بیان اینکه این حرکت دینی نخواهد گذاشت که کشورهای دیگر مثل آمریکاو اروپا سیاست ها را برای آنها دیکته کنند، تصریح کرد: اگر ملت ها بتوانند از این مرحله به خوبی عبور کنند، می‌توانند با حاکمیت مردم و دیدگاههای دینی و اخلاقی، کشورخود را به وحدت کامل برسانند.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: موج بیداری باعث می شود که استکبار ناامید شود لذا هرچقدر موج بیداری در منطقه بیشتر شود وحدت مردم بیشتر شده و خودشان را بهتر پیدا کنند و حق خود را از مستکبرین بگیرند .