مهدی کوچک زاده عضو کمیسیون امور شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی برنا، با اشاره به راهکارهای تحقق جهادی اقتصادی گفت: در بحث جهاد اقتصادی مانند هر جهاد دیگری عده ای سرباز، مدیر و برنامه ریز وجود دارد.

وی افزود: یکی از اساسی ترین راهکارهای موفقیت در عرصه جهاد این است که فرمانده جلوتر از سرباز باشد همان طور که در جهاد نظامی این گونه بود.

کوچک زاده با بیان اینکه یکی از ویژگی های جهاد اقتصادی تلاش بیشتر با توقع کم تر و ایثارگرانه عمل کردن است، تصریح کرد: اگر ویژگی مذکور در مسوولین کشور ما به وجود بیاید سربازان عرصه جهاد اقتصادی که کارگران،کشاورزان و کارمندان هستند به تبع آنها خالصانه و بی توقع تر عمل خواهند کرد.