ستار هدایت خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی برنا با اشاره به راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی گفت: همه دستگاه های نظام اعم از قانونگذاری، اجرایی، قضایی و امنیتی باید در عرصه جهاد اقتصادی برای خود وظیفه قایل باشند و مسوولیت های خود را برای تحقق جهاد اقتصادی شناسایی و بسترها را فراهم کنند.

وی افزود: سایر آحاد ملت بدانند این عرصه، عرصه جنگ و جهاد است و رسما اعلام جهاد شده است و باید مانند جهاد نظامی برای خود وظیفه تعیین کنند.

هدایت خواه یادآور شد: پیرزنی که در دوران جنگ پشتیبانی می کرد و خانم خانه داری که امروز می تواند در خانه خود شغل و حرکت اقتصادی و تولیدی شکل دهد و جوانی که دارای انرژی و فکر در عرصه خاص است و سرمایه گذارانی که توان مالی لازم را دارند باید به طور هماهنگ تلاش کنند تا ما در عرصه جهاد اقتصادی برای رسیدن به جایگاهی که در منطقه برای خودمان تعریف کرده ایم دست پیدا کنیم.

وی گفت: اقدامات اجرایی و راهکارهای عملی فراوانی در عرصه های مختلف قابل احصاء است که باید به صورت جزیی هر کدام از سطوح مختلف، اقشار مختلف و دستگاه های مختلف این اقدامات و راهکار های عملی را شناسایی و برای عملیاتی کردن آنها برنامه ریزی کنند.