سید علی ادیانی راد نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی برنا، با اشاره به نامگذاری سال 90 گفت: تحقق جهاد اقتصادی طلب می کند که کارهای مهم و کلیدی صورت بگیرد که یکی از آنها بعد نرم افزاری  جهاد اقتصادی است که بخشی از آن مربوط به تقنین و قانون گذاری است.

وی افزود: مجلس باید در حوزه قانون گذاری برای دستیابی به اهداف منظوره ای که رهبری برای جهاد اقتصادی ترسیم فرمودند خلاء های قانونی را شناسایی و قوانین کارآمد و راه گشایی را وضع کند که همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی بتوانند بعد سخت افزاری کار را مهیا کند.

ادیانی راد اظهار داشت: آن چیزی که در بعد سخت افزاری به قوت به آن نیازمند هستیم ایجاد سامانه دقیق برای رفع موانع تولید در کشور از جهت اجرایی است.

نماینده مردم قائمشهر با تاکید بر اینکه یکی از ابعاد تحقق جهاد اقتصادی جهاد در تولید است، تصریح کرد: تا تولید سرعت نگیرد بدون شک تورم و بیکاری مهار نخواهد شد. البته همه شاخص های جهاد اقتصادی تولید و مهار بیکاری نیست. بلکه باید در سایر حوزه های اقتصادی فعالیت جدی داشته باشیم و این کار نیازبه اولویت سنجی و قراردادن اولویت ها در اجرا دارد.

به گفته وی مهم ترین و فوری ترین کار در عرصه جهاد اقتصادی توجه جدی به حوزه صنعت نفت وگازدرکشوراست.

ادیانی راد تاکید کرد: درحوزه نفت و گاز به سرمایه گذاری قوی و تجهیزهمه منابع مالی داخلی و خارجی نیازمند هستیم.