کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی برنا، با اشاره به برقراری ارتباط ایران و مصر گفت: جمهوری اسلامی ایران احساس نزدیکی زیادی با ملت مصر دارد.

وی افزود: ملت ایران امروز که ملت مصر در یک مسیر انقلابی توانست بخشی از مطالبات خود را محقق کنند بسیار خوشحال  است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری اینکه دولت حسنی مبارک عملا سیاست ایران گریزی را در پیش گرفته بود، تصریح کرد: به نظر می رسد روابط ایران و مصر می تواند به مرحله برقراری ارتباط برسد.

جلالی با تاکید بر اینکه ایران و مصر دو بال بزرگ در دنیای اسلام هستند، گفت: برقراری ارتباط ایران و مصر باید در یک روند معقول و منطقی انجام شود و نباید شتاب زده عمل کرد.