به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، جهانبخش محبی‌نیا با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به خبری مبنی بر تحصن حجت الاسلام رسایی گفت: حجت الاسلام رسایی به عنوان یک نیروی اصولگرا عقلش بیشتر از این مسایل است که بخواهد تحصن کند. 

محبی نیا افزود:تحصن در دل نظام تقنینی کشور اثر و بازتاب خوشایندی نداشته که رسایی بخواهد آن را ادامه دهد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر ارایه احضاریه‌ای در مورد ایشان به هیأت رییسه گفت، من از این موضوع اطلاعی ندارم.

وی گفت: طرح قطع روابط با انگلیس هنوز به هیأت رییسه ارایه نشده است.