به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، نماینده مردم اصفهان در تذکری به استناد ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس،گفت: هیات رییسه مجلس در رابطه با اجرای آیین‌نامه داخلی مسوولیت مشترک دارند.

وی به حواشی تذکرات و مصوبات دیروز مجلس اشاره کرد و گفت: دیروز اتفاقی در مجلس افتاد که تخلفات متعدد و تذکراتی را درپی داشت. 

شهرزاد ادامه داد: گاهی پیش می‌آید که اکثریت مجلس از هیات رییسه در رابطه با نحوه اداره کردن جلسه گلایه تخلف دارند.

وی با طرح این سوال که چه راه حلی از سوی هیات رییسه مطرح است، گفت: غیر از بحث وارد بودن اخطار که از اختیارات رییس مجلس است اگر در مواردی اکثریتی از اعضای هیات رییسه معتقد باشند که تخلفی توسط رییس مجلس در حال انجام است مثل چیزی که دیروز اتفاق افتاد، نظر مشترک هیات رییسه چگونه تحقق پیدا می‌کند.

شهرزاد در توضیح نسبت به سوال مشخص خود آورد: در واقع می‌خواهم بدانم این اعمال مسوولیت مشترک در اجرای آیین‌نامه داخلی راه درستش چیست و چه زمانی انجام می گیرد؟

نماینده مردم سمنان با اشاره به ماده 24 آیین‌نامه داخلی تصریح کرد: با توجه به آنکه ماده 24 آیین‌نامه وظایف هیات رییسه را به صورت مشترک تبیین کرده است، این مهم کی و چه موقع تحقق پیدا می کند؟

شهرزاد همچنین از ابوترابی فرد درخواست کرد که در کمیسیون اصل 90 و یا آیین نامه داخلی راه حلی برای این مساله پیدا شود و تاکید کرد: مجلس هرچه سریعتر راه حلی در جهت عدالت و تقوا برای این مساله پیدا کند.