محمد اسماعیل کوثری نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی برنا درباره از سر گیری مذاکرات ایران با آژانس در چارچوب مدالیته اظهار داشت: ایران همیشه این آمادگی را داشته و دارد که در چارچوب قوانین و به صورت منطقی این مسائل را از طریق مذاکره جلو ببرد اما باید گفت که متأسفانه آژانس به دلیل آنکه تابع کشورهای زورگو و مستکبر مانند آمریکا و کشورهای همسو با آن است، همیشه خواستار مذاکره ای بوده که در نهایت به نفع خودش تمام شود.
 
وی افزود: اگر ما می گوییم مذاکره و یا قبول می کنیم که مذاکره کنیم به این معنا نیست که به آنها نیاز داشته باشیم بلکه می خواهیم به دنیا نشان دهیم که آن چیزی که ما بیان می کنیم صادقانه است اما آن چیزی را که آنها عنوان می کنند نه تنها صادقانه نیست بلکه دوپهلو است.

کوثری تصریح کرد: بر همین اساس ما همیشه اعلام کرده ایم که آماده مذاکره و گفت و گو هستیم اما این مذاکره و گفت و گو دقیقا در چارچوب قانونی، مستدل و منطقی است در غیر اینصورت هیچ چیز دیگری را نخواهیم پذیرفت.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کاری را که ما در بعد هسته ای انجام دادیم کاملاً قانونی بوده و توسط آژانس دائماً نظارت و کنترل شده است و به دلیل آن که ما نگرانی و ابهامی نداریم همیشه آماده مذاکره بوده و هستیم لذا این بار هم براساس مدالیته چهارم اعلام کردیم که مذاکره کرده و کار را جلو خواهیم برد.