به گزارش سرویس سیاسی برنا، علی لاریجانی در جلسه علنی صبح امروز مجلس اظهارداشت: امروز متوجه شدیم که رژیم صهیونیستی مجددا مانع کمک های بین المللی به مردم مظلوم غزه شده است و با شرارت دریایی کشتی کرامت را ربود.

رئیس قوه مقننه با بیان این که این اقدام پس از یک سلسله دلالی دیپلماتیک برای جلوگیری از حرکت کشتی های کمک رسان به مردم غزه بود، این اقدام رژیم صهیونیستی را یک ننگ سیاسی در پرونده این رژیم جعلی عنوان کرد.

نماینده مردم قم در مجلس، تاکید کرد: تاسف عمیق تر حمایت امریکا و کشورهای غربی از این دزدی دریایی است که البته این اقدام بیش از آن که قدرت آنان را نشان دهد، اضطراب رژیم صهیونیستی و آمریکا از تحولات منطقه به نمایش می گذارد.

وی با تاکید بر این که آنها حتی از کمک رسانی به مردم غزه جهت نیازهای دارویی و غذا هم مشوش می شوند، گفت: حقیقت این است که این حادثه را باید در متن بزرگتر منطقه ای مورد ارزیابی قرار داد و آن نهضت های بیداری در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه است.

لاریجانی در ادامه تصریح کرد: اینک پس از چند ماه آمریکا و غرب مشاهده کردند، حکام مستبد برخی کشورها که سال ها وابستگی خود به آمریکا را برگ برنده خود می دانستند دچار فروپاشی شده اند و برخلاف دسیسه ها و سنگ اندازی های آمریکا و غرب در مسیر انقلاب های منطقه ای ملتها برخواسته های خود مصرتر شده اند.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشورف افزود: برخی سلاطین پولدار منطقه که همچنان به پشت گرمی آمریکا آتش بیار معرکه شده اند کاری از پیش نبرده اند و دچار بن بست سیاسی شده اند.

وی با بیان این که در حال حاضر صحنه خاورمیانه آمادگی فزاینده تری برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین یافته، گفت: رژیم صهیونیستی نیز دچار توهم های دهشتناک در موجودیت خود شده است و از این جهت از سایه خود نیز در هراس است.

لاریجانی ادامه داد: از همه مهمتر رنگ باخت ابهت پوشالی آمریکا در صحنه گردانی سیاسی منطقه است که چه کشورهای دست نشانده تجربه رفتار ناجوانمردانه آمریکا را درک کرده اند و چه موج بیداری مسلمانان با تاسی به استقامت انقلاب اسلامی منزلت تصنعی آمریکا را به هیچ گرفته اند.

وی این پدیده را یک دستاورد استراتژیک دانست و گفت: نتایج آن به نفع امت اسلامی مستمرا تکاملی خواهد بود؛ اما اشتباه آمریکا و صهیونیست ها در این است که به جای درک اهمیت راهبردی موضوع تلاش می کنند با حرکتهای تاکتیکی ایضایی در مقابل آن صف آرایی کنند.

رئیس مجلس اظهار کرد: تصور می کنم با خطاب های کم اهمیت سیاسی آقای اوباما در مساله فلسطین یا راهزنی دریایی می توانند زمان بخرند تا شرایط پرهیجان هویت یابی مسلمانان فروکش کند.

وی این نوع سیاست ها را جهل مرکب خواند و گفت: این بیماری مهلک سیاسی است که آمریکا و صهیونیست ها امروز دچار آن شده اند، این سنت الهی است که در دوره یغزه و بیداری اسلامی عنایت های الهی هدایت گر و حامی مومنان خواهد بود.

به گفته لاریجانی، نباید تردید داشت، حرکت امت اسلامی سازوکارهای کهنه آمریکا و صهیونیست را در منطقه متلاشی خواهد کرد.