به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، دکتر احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران به محض ورود به صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد استقبال گرم و پرشور نمایندگان ملت قرار گرفت.

بر همین اساس نمایندگان مجلس برای خوش آمد گویی و احوال پرسی با رییس جمهور صندلی های خود را ترک کردند و دور رییس جمهور حلقه زده که بازار تعامل نمایندگان  مجلس با احمدی نژاد داغ شد.

گفتنی است بررسی رای اعتماد به ۴ وزیر پیشنهادی دولت به مجلس در دستور کار صحن علنی امروز مجلس قرار دارد.