فاطمه رهبر، نایب رییس دوم کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با معرفی وزرای پیشنهادی دولت به مجلس در خصوص وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان گفت: با توجه به اینکه دکتر عباسی در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر شد و برنامه های خود را در رابطه با بحث ورزش و جوانان مطرح کرد و پاسخ گوی سوالات اعضای کمیسیون فرهنگی بود، به نظر می رسد نظر کمیسیون فرهنگی نسبت به فرد معرفی شده، مثبت بوده است.

رهبر با اشاره به 4 وزیر پیشنهادی از سوی رییس جمهور خاطر نشان کرد: فکر می کنم هر 4 وزیر پیشنهادی از سوی دولت در مرحله اول رای اعتماد خواهند گرفت چرا که در حال حاضر در سال آخر مجلس هستیم و به پایان دوره مجلس نزدیک می شویم، باید تلاش کنیم در جهت تعامل و رسیدن به اهداف بلند مدت کشور حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: در زمان فعلی فرصت اینکه وزیری رای نیاورد و دوباره سرپرست برای وزارت خانه معرفی شود نیست و این مسئله اصلا به مصلحت نیست.طبیعتا با تجربیاتی که افراد معرفی شده دارند و هر کدام به نوبه خود مدتی وزیر بودند، هم مجلس را می شناسند و هم به کار وارد هستند، و سردار قاسمی هم تجربیات خوبی در زمینه مدیریتی دارد، به نظر می رسد مجلس نسبت به 4وزیر نظر مثبتی دارد.