اسدالله عباسی به عنوان موافق دکتر محمد عباسی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در ابتدا با اشاره به توانمندیهای وی و سوابق طولانی او در مسائل فرهنگی، آموزشی و تربیتی از وی قدردانی کرد.

وی سپس مدیریت وی بر آموزش و پرورش, دبیری و نیز مربی تربیتی بودن و همین طور فعالیت فرهنگی در وزارت ارشاد را مصداق ارتباط عباسی با جوانان عنوان کرد.

اسدالله عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قدردانی اتحادیه ها و تعاونی ها از مدیریت عباسی اظهار داشت: آمار و ارقام نشان از تشکیل 85 هزار تعاونی و عضویت 35 میلیون نفر به جز سهام عدالت در شبکه تعاونی ها دارد. عملکرد وزارت تعاون طی 5 سال گذشته به اندازه 70 سال بوده است و در این مدت شاهد به صحنه آمدن مردم و تشکیل تعاونی های بسیاری بوده ایم.
 
وی با اشاره به حضور دکتر عباسی در دانشگاه به سابقه انقلابی او اشاره کرد و گفت: دکتر عباسی در استان مازندران بعنوان یک انقلابی و مبارز در تشکل های انقلابی در مقابل جریان های انحرافی مثل بنی صدر و منافقین در صف اول قرار داشته است. به علاوه او زیر نظر شهید باهنر امور تربیتی را در آموزش و پرورش استان مازندران راه اندازی کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ساختار ورزش نیازمند یک فرد مدیر است و چه کسی بهتر از عباسی می تواند این وزارتخانه را مدیریت کند. ورزش و جوانان طبق توصیه پیامبر (ص)، مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) از اهمیت برخوردار است که در دستور کار عباسی قرار دارد. بعلاوه مهمترین آسیب شناسی در زمینه ورزش در برنامه وی گنجانده شده است.

عباسی گفت: عدم اجماع درباره ورزش بانوان و باور به ضرورت توجه به ورزش بانوان، بحث آسیب شناسی به شمار می رود که دکتر عباسی آن را در برنامه خود گنجانده و راهکار آن را نیز مشخص کرده است.

جعفری دیگر موافق تصدی وزارت خانه ورزش و جوانان از سوی دکتر محمد عباسی با اشاره به اینکه باید تقوای زبان را رعایت کرد, گفت: عباسی در سال 85 و 86 دکتر خود را دریافت کرده است و در همان زمان نیز کتابی به چاپ رساند.

وی ادامه داد: مگر تخصص صرفا در حیطه وزارت ورزش مطرح است؛ ورزش ریشه در دانشگاه و مدرسه دارد. آقای عباسی نیز به واسطه مسوولیت چند ساله در آموزش و پرورش این توانایی را داراست.

محمد عثمانی نماینده مخالف محمد عباسی در بیان نظرات خود به عنوان مخالف تصدی وزارت ورزش از سوی عباسی از خانواده ورزش نبودن او و همین نداشتن تحصیلات در زمینه ورزش و در نتیجه نداشتن شناخت و تجربه در این زمینه را علت مخالفت خود با عباسی بیان کرد.