به گزارش خبرنگار سیاسی برنا بعد از پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که امروز در دونوبت صبح و عصر  جهت بررسی صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی رییس جمهور انجام شد، نمایندگان مجلس آرای خود را به گلدان های اخذ رای ریختند.

عبدالرضا شیخ الاسلام، ‌رستم قاسمی، ‌محمد عباسی و مهدی غضنفری به عنوان وزاری  "کار، ‌تعاون وتامین اجتماعی"، "نفت"، ‌"ورزش و امورجوانان" و "صنعت، ‌معدن و تجارت" توانستمد رای اعتماد مجلس را جلب کنند.

بر اساس این گزارش از مجموع 246 رای ماخوذه شیخ الاسلامی با 204 رای موافق، 31 مخالف و 10 رای ممتنع، غضنفری با 218 رای موافق، 20 مخالف و 7 رای ممتنع، قاسمی  با 216 رای موافق، 22 مخالف و 7 رای ممتنع و عباسی با 165 رای موافق، 61 مخالف و 19 رای ممتنع، توانستند رای اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کنند.