به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری را در دستور کار قرار دادند و پس از بررسی آن را به تصویب رساندند.


بر این اساس با مصوبه مجلس ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تبدیل یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری محل مربوطه رسیده باشد.


بر این اساس نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌کند،باید پس از کسر سطوح معابر، و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف 3 ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود.


همچنین با مصوبه مجلس مقرر شد، بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند رأسا تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه نیز با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر درباره معابر شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.


همچنین بر اساس دیگر مصوبه امروز خانه ملتی‌ها شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین شوارع و معابر مورد نیاز تفکیک یا افراز 20 تا 25 درصد از کل زمین را مطابق ضوابط طرح های جامع، تفضیلی و هادی شهر حسب مورد با رعایت عواملی همچون موقعیت محل اراضی، مساحت اولیه، باقی مانده پس از تفکیک، کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای بالاتر از حد نصاب تفکیک در آن شهر در قبال موافقت با تفکیک، و افراز مطالبه می‌کند.


شهرداری در قبال تفکیک و افراز غیر از موارد ذکر شده حق دریافت هیچ گونه وجه دیگری ندارد.